Inovatīvi Risinājumi Tiešsaistes Medijos

Inovatīvi Risinājumi Tiešsaistes MedijosHi Latvijas sasniegumi! Kur tu esi? Tieši tā, kā tu esi? No 27 Eiropas valstīm Latvijas attīstība ieņem 4 .vietu… no pabeigšanas. Saskaņā ar Eiropas Attīstības pozīciju (EIS) inovatīvi risinājumi tiešsaistes medijos 2020.gadam tikai Bulgārija, Horvātija un arī Rumānija paliek aiz mums. Latvijas sasniegtais līmenis bija divas reizes augstāks kā Dānijā, Somijā, Luksemburgā, Nīderlandē, kā arī Zviedrijā. Papildus plaši, Eiropas Savienība ir faktiski cīnījās, lai saglabātu savu labumu pār ASV vairāk nekā pagājušajā gadā, tomēr zaudē Austrāliju, Japānu, kā arī Dienvidkoreju.

Ķīna apsteidz Es 5 reizes lielāku tehnoloģiju attīstības tempu es, kā arī prognozes liecina, ka Ķīna noteikti pastiprinās šo vietu arī papildus un, iespējams, apsteigs ASV, ja turpināsies esošās tendences.

Kāpēc mēs pārbaudām valstu, kā arī uzņēmumu inovācijas pakāpi?

Tehnoloģiju un ekonomisko rādītāju metode ” vibrant Latvijas 2020 ” nosaka finanšu inovatīvi risinājumi tiešsaistes medijos vienību spēju, kā arī motivāciju nepārtraukti meklēt, kā arī izmantot metodē pētniecības un attīstības rezultātus, pavisam jaunus principus, ieteikumus, kā arī izgudrojumus. Attīstība nozīmē arī esošo ražošanas, funkcionālo, kā arī pakalpojumu tehnoloģiju atjaunošanu un attīstību, jaunu iespēju ieviešanu organizācijā un arī administrēšanā, kā arī iekārtu uzlabošanu un attīstību, jo īpaši attiecībā uz detaļu savākšanu, apstrādi un koplietošanu. Ieraksta 3. izdevumā ” Latvijas uzņēmumu attīstības pārbaude. PARP sagatavotā 2020. gada pētījuma 3. versijas rezultāti atklāja, ka “tehnoloģija pašlaik ir viens no galvenajiem pieejamu ieguvumu avotiem uzņēmējdarbībai, lai gan dabiski ir iespējams cīnīties ar dažādiem citiem elementiem (piemēram, cenu). Tā rezultātā netiek izlaists, ka inovatīvi uzņēmumi sasniedz salīdzināmus vai daudz labākus rezultātus nekā inovatīvi uzņēmumi. No otras puses, “standarta” ieguvumu avoti, piemēram, piekļuve finansējumam, produktiem un inovācijām vai vieta, zaudē nozīmi, galvenokārt tāpēc, ka piekļuve tiem kļūst vieglāka.” Tādējādi spriedums ir tāds, ka tām ekonomiskajām situācijām, kuras nevar pabeigt pēc likmes, jākoncentrējas uz inovācijām.

Kas ir attīstība?

Kas ir attīstība?Interpretācijai jāatrodas Oslo rokasgrāmatā Saskaņā ar šo pētījumu, sasniegumi var iedalīt: punkts un arī pakalpojumu procedūras. prece inovācija ir intro tirgū pavisam jaunu vai uzlabotu pakalpojumu vai produktu, ievērojami atšķiras no agrāk izmantotajiem Pakalpojumiem vai produktiem. Tie var būt ievērojami pielāgojumi attiecībā uz inovatīvi risinājumi tiešsaistes medijos tehnoloģiskajām specifikācijām, elementiem un produktiem, iesakņojušos programmatūru, lietošanas ērtumu vai citiem praktiskiem atribūtiem.

Prece tehnoloģija var rasties, piemērojot jaunu izpratni vai modernās tehnoloģijas vai pavisam jaunu lietojumu vai maisījumi esošo izpratni, kā arī tehnoloģijas. Jauns vienums ir produkts vai pakalpojums, kas dramatiski atšķiras pēc tā īpašībām vai mērķa no produktiem, ko agrāk radījis uzņēmums. Esošo produktu uzlabojumi ietver produktu, detaļu un dažādu citu funkciju pielāgojumus, lai uzlabotu šo izstrādājumu efektivitāti. Prece inovācija pakalpojumos ir intro uzlabojumu līdzekļiem risinājumi tiek piegādāti, pievienojot jaunus atribūtus vai funkcijas esošajiem pakalpojumiem, vai intro pilnīgi jaunu pakalpojumu. Vienuma izstrāde nav korekcija, kas neietver izmaiņas noderīgajās īpašībās vai izmanto vienumu. Regulāri atjauninājumi vai jauninājumi, kā arī parastās sezonas modifikācijas arī neveido produktu jauninājumus. uzņēmējdarbības procedūru inovācija ir jaunu vai uzlabotu uzņēmējdarbības procedūru ieviešana uzņēmumā kā daļa no vairākām uzņēmējdarbības funkcijām, kas ievērojami maina līdz šim izmantotās uzņēmējdarbības procedūras. Ražošanas metodes ir modernas tehnoloģijas, Ierīces un arī programmatūra, ko izmanto, lai ražotu preces vai pakalpojumus. Riska loģistikas, piegādes vai izplatīšanas pieejas sastāv no rīkiem, programmatūras lietojumprogrammām, kā arī metodēm, ko izmanto, lai iegūtu ražošanas metodes, piešķirtu avotus uzņēmumā vai piegādātu galaproduktus. Organizācijas procesa tehnoloģija ietver pavisam jaunas vai uzlabotas pakalpojumu izstrādes un piegādes metodes. Tie var ietvert programmatūras un aparatūras modifikācijas, ko izmanto risinājumu uzdevumiem, vai ārstēšanas modifikācijas, kā arī metodes, kas tiek izmantotas pakalpojumu sniegšanai.

Pilnveidot tehnoloģijas papildus ietver pavisam jaunu vai labāku metodes, rīkus un arī programmatūru sekundāro darbību, piemēram, audita, IT pakalpojumu, iepirkumu vai uzturēšanu. Biznesa procesu sasniegumi sastāv arī no jaunām organizatoriskām metodēm, piemēram, procedūras koncepcijām uzņēmumā vai saistībā ar atmosfēru, darba vietu sadalīšanu, lēmumu pieņemšanas uzlabošanu un arī cilvēkresursu administrēšanu, papildus reklāmas un mārketinga metodēm produktu iepakojuma vizualizācijas, cenu noteikšanas, reklāmas metožu, produktu izvietošanas vai pēcpārdošanas pakalpojumu jomā. Uzņēmuma procedūru attīstība var būt vērsta uz ražošanas vai nosūtīšanas sistēmas cenu samazināšanu, augstas kvalitātes uzlabošanu, jaunu vai uzlabotu priekšmetu radīšanu vai piegādi, uzņēmējdarbības efektivitātes uzlabošanu un arī tā izvietošanu tirgū. Pavisam jauns vai labāks produkts, risinājums vai process ir jābūt tehnoloģijai vismaz uzņēmumam (tam nav jābūt inovācijai tirgū). Izstrāde nav jāveido pašam uzņēmumam, tā var būt priekšmeti, pakalpojumi vai procedūras, ko izveidojušas dažādas citas vienības vai papildu organizācija. PARP ieraksts [5] patiešām skaidri parāda, cik daudz vieglāk uzņēmumiem ir panākt jauninājumus biznesa diapazonā. Attīstība tirgus mērogā ir galvenais šķērslis.

Ģeniāls un aktīvs bizness Latvijas skaitļos

Ģeniāls un aktīvs bizness Latvijas skaitļosPARP ziņojums nošķir progresīvus uzņēmumus no ģeniāliem aktīviem uzņēmumiem, pieņemot šādus standartus attiecīgajā periodā (t.i., 2017-2019) visprogresīvākais bizness, t.i., tie, kas faktiski ir prezentējuši (vismaz vienu) produktu tehnoloģiju produktu jomā, produktu izstrādi risinājumu jomā vai biznesa procesu attīstību (ražošanas ražošanas paņēmieni, pakalpojumu noteikšana, Loģistika, piegāde, informācija un arī mijiedarbības apstrāde, darba vietu sadalīšana uzņēmumā vai mārketings). ģeniāli aktīvi uzņēmumi, t.I., inovatīvi uzņēmumi vai tie, kas faktiski ir izpildījuši novatorisku uzdevumu, kas faktiski ir apturēts vai pamests, vai faktiski nav pabeigts līdz šī perioda beigām (vismaz vienam).

Atbilst grafiki izcelt PARP meklēšanu: Mērena pozitīva perspektīva no P Latvijas inovatīvi risinājumi tiešsaistes medijos perspektīvas. PARP ierakstam ir daudz pozitīvu perspektīvu. Daudzi Latvijas uzņēmumi apzinās vērtību, kas saistīta ar paaugstināšanas intro. Rezultāti trešā izdevuma pētījuma uzņēmējdarbības 2020. gadā programma, kas. galvenais resurss attīstības Latvijas uzņēmumos ir uzraudzība (70% uzņēmējdarbības aktīvi attīstībā), otrajā vietā-ārējā atmosfēra uzņēmuma: klienti, izplatītāji, kā arī konkurenti (54%); 34,7% uzņēmumu, kas darbojas Latvijas, 2017.-2019. gadā bija inovatīvi aktīvi (kas liecina, ka viņi ieviesa vai mēģināja izmantot vismaz vienu tehnoloģiju uzņēmuma uzdevumos), kā arī 30,1% uzņēmumu var raksturot kā novatoriskus (t. i., tos, kas ieviesa vismaz vienu attīstību).

Tieši tā, kā spīduma attīstība izceļas pret Eiropas un arī pasaules fona?

Inovatīvu uzņēmumu īpatsvars pēc uzņēmējdarbības dimensijas ir: 29.2% mazo uzņēmumu vidū, 38.7% – mazie uzņēmumi, 43.3% – rīks, kā arī 56.7% – milzīgi uzņēmumi 70% no visiem uzņēmumiem, kas aktīvi darbojas 2017-2019, sadarbojās ar klientiem uzņēmuma tehnoloģiju jomā, gandrīz piecdesmit procenti (46%) ar pārdevējiem un 5 (22%) ar konkurentiem un arī dažādiem citiem uzņēmumiem; izdevumi par virzību uz priekšu galvenokārt sastāv no aprīkojuma, kā arī instrumentu iegādes (kas sastāv no datortehnikas), transporta, instrumentu, kustības, kā arī instrumentu, papildus struktūrām (65% no visiem inovatīvi aktīviem uzņēmumiem), ko ievēro personāla apmācības iegāde saistībā ar pavisam jaunu vai ievērojami uzlabotu priekšmetu ieviešanu, kā arī procedūras (42%), kā arī programmatūra, kas attiecas uz priekšmetu un arī procedūru tehnoloģiju ieviešanu (39%); vai ievērojami uzlaboti produkti (22%); tomēr tikai 18% aktīvo uzņēmumu inovatīvi veica iekšējo (iekšējo) inovatīvi risinājumi tiešsaistes medijos D darbu, kā arī R & D funkciju, kas iegūta no ārpuses, bija tikai 10%.%; tikai 20% Latvijas uzņēmumu var saukt par modernajām, bet piecdesmit procenti Latvijas uzņēmumu neuzskata arī par inovācijām. No cita viedokļa, atšķirībā no citām Eiropas valstīm, var redzēt, ka Latvijas uzņēmumiem joprojām ir daudz ko panākt Latvijas ir “parasta” starp Eiropas valstīm. Viņš ir tā sauktais mērens novators, ierindojoties vietā no apakšas.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here