Latvijas Ilgtspējīgas Izaugsmes Programma

Latvijas Ilgtspējīgas Izaugsmes ProgrammaLatvijas programma ilgtspējīgai attīstībai 2 nodrošina finansējumu darbībām, darbavietām un centieniem, kas veicina klimatneitrālu un videi draudzīgu Berlīni. finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). Programmas mērķis ir ilgtspējīgi un arī labvēlīgi atbalstīt CO2 izplūdes gāzu samazināšanu, lai atrisinātu finanšu attīstību un avotu saglabāšanu. Videi draudzīgas telpas ir paredzētas, lai paātrinātu videi draudzīgas arhitektūras izmaiņas un veicinātu dzīvesveidu un arī atmosfēru Berlīnē. 1. Ieguldījumi energoefektivitātes paaugstināšanai un arī atjaunojamo resursu izmantošana uzņēmumos. Kas tiek reklamēts? Ēkas norobežojums / tehnoloģija, struktūras vadības tehnoloģija

Ražošanas Iekārtas, Kā Arī Ražošanas Procesi

Šķērsgriezuma modernās tehnoloģijas (piemēram, piedziņas, elektromotori, saspiests gaiss, gaismas, Ventilācija). Silta paaudze. Saldēšanas / gaisa kondicionēšanas tehnoloģija. Notekūdeņu un izplūdes gaisa siltuma izmantošana. Materiālu plūsma / resursu efektivitāte. Kombinētais siltums un arī jauda (koģenerācija). Ieguldījumi sabiedriskajās iekārtās, kas sastāv no sabiedriskām ēkām. Kas tiek reklamēts? Koledžas, kā arī dienas aprūpes iestādes. Galvenās struktūras, kā arī rajonu vadība, piemēram, rātsnami, koledžas. Sociālās institūcijas, piemēram, kinoteātri, operas nams, galerijas. Baznīcas, sporta objekti, bibliotēkas, universitātes, jauniešu centri, Zooloģiskie dārzi, botāniskie dārzi.

Piemēram, atvērto tehnoloģiju pakalpojumu ievērošana ir tiesīga saņemt naudu, lai palielinātu energoefektivitāti sabiedriskajās organizācijās: Struktūra aploksne / tehnoloģija, struktūra vadības modernās tehnoloģijas. Šķērsgriezuma tehnoloģijas (piemēram, piedziņas, elektromotori, presēts gaiss, gaismas, Ventilācija). Silta paaudze. Saldēšanas / gaisa kondicionēšanas tehnoloģija. Drenāža un arī izplūdes gaisa siltuma izmantošana. Materiālu plūsma / resursu efektivitāte. Integrēts siltums, kā arī jauda. 3. Vides, kā arī enerģijas pārvaldības sistēmas. Kas tiek reklamēts? Pirmā vides, kā arī enerģijas uzraudzības sistēmu ieviešana līdz sākotnējam auditam vai sākotnējai akreditācijai ir nauda. Tām jābūt sistēmām, kurām tiek veikta sertifikācija vai atzīšana. Tie ietver: Vides vadības un audita sistēma (EMAS). 4. Ilgstoša pilsētas kustība. Kas tiek reklamēts? Tīkla telpu slēgšana un rūpīgi tīkla uzlabojumi vagoniņu infrastruktūrā. uzlabota dažādu sabiedriskā transporta sistēmu savienošana. turklāt sabiedriskā transporta pieaugums, ņemot vērā bezšķēršļu izmantošanu. daudz labāks riteņbraukšanas, Kā arī sabiedriskā transporta tīkls.

Ražošanas Iekārtas, Kā Arī Ražošanas ProcesiVelosipēdu infrastruktūras uzlabošana. Ģeniālu piedziņas sistēmu vai tehnisko instrumentu, kas palielina CO2 samazināšanos, kā arī piesārņojumu, skrīninga veicināšana uz modeļiem. 5. Uz lietojumprogrammām orientēta pētniecība un attīstība. Kas tiek reklamēts? Pētījumi par tehnoloģijām-atklāts esošo novatorisko moderno tehnoloģiju novērtējums un kontrasts. Dizains, pilots un arī demo darbavietas papildu attīstībai, kā arī izmantot ģeniāls modernās tehnoloģijas.

Esošo principu atjaunināšana un tālāka attīstība, lai garantētu finanšu ieguldījumu veicināšanu klimata aizsardzībā vai pēc iespējas efektīvāk un arī ātrāk izmantotu novatoriskas tehnoloģijas klimata drošības jomā. Iet kopā ar pētniecību un arī izsekošanu par ģeniāliem energoefektivitātes soļiem, kā arī/ vai atjaunojamo resursu izmantošanu. Zemu CO2 emisiju procedūru izstrāde, kā arī ražošanas jauninājumi. Salīdzinošā tehnoloģiju novērtēšana, izmantojot oglekļa nospiedumu sagatavotiem valsts ieguldījumiem Latvijas štatā. Ģeniāls apgaismojums mūsdienīgas tehnoloģijas (piemēram, pavisam jaunu stāvvietu vai ceļu apgaismojuma principi; gaismas izplūdes samazināšana). Integratīvas stratēģijas enerģijas un arī materiālu ciklu slēgšanai Berlīnē ar mērķi samazināt CO2.

Energoefektīvas kanalizācijas terapijas rūpnīcas Berlīnē. Videi draudzīgas infrastruktūras attīstība oglekļa dioksīda samazināšanai (piemēram, jumts, kā arī eksterjera apzaļumošana). Enerģijas uzglabāšanas telpu sistēmu izmantošana un optimizācija valsts struktūrās, kā arī uzņēmumos. CO2-zemas emisijas transporta koncepcijas. 6. Daba / Vide Ceturtdaļas. Kas tiek reklamēts? Teritorijas videi draudzīgu vietu remonts/ tīklošana. Visprogresīvākās ūdens pārvaldes izveide videi draudzīgās teritorijās. Dabas spēles, kā arī aktivitāšu vietu izveide vai pārveidošana. Lietus ūdens apsaimniekošanas procedūru sajaukums ar parku izkārtojumu. Renaturation un arī tuvu dabai izkārtojums krastmalu vietās. Videi draudzīgu sasaistes kursu izstrāde starp esošajām videi draudzīgajām vietām. Procedūras lietus ūdens monitoringam rančo apzaļumošanai. Papuves zemes atsegšana, kā arī videi draudzīgu dabisko dzīves un atpūtas zonu attīstība publiskās jumta pagalmos lielpilsētu lauksaimniecībai. 7. Ekoloģiskā piesārņojuma samazināšana.

Kas Tiek Reklamēts?

Ceļu atjaunošana, lai pārliecinātos, ka ir mazāks satiksmes troksnis. Ceļu telpiskie pasākumi, lai veicinātu velosipēdu, gājēju satiksmi un sabiedrisko transportu. Iespēju versiju kursi, kuros vairāku trokšņu samazināšanas pasākumu mijiedarbība tiek pārbaudīta, izmantojot instanci, Ilgtspējīgas Attīstības Atbalsta Programma. Federālās Padomes ilgtspējīgas izaugsmes metodi 2030 (NVE 2030) var veikt tikai tad, ja tajā piedalās visas zvaigznes valsts, kantonu, reģionālā, kā arī vietējā līmenī. Tieši uz to ir vērsta finansēšanas programma: tā atbalsta darbavietas, kas veicina ilgstošu progresu. Līdz ar to šīs darba vietas ir jāsaprot kā maksājumi 2030 ilgtspējīgas attīstības programmas izpildei vietējā līmenī, kas izstrādā atsauces struktūru starptautiskiem un nacionāliem centieniem šajā jomā.

Ņemot vērā tā izveidi 2001.gadā, finansēšanas programma ir atbalstījusi vairāk nekā 500 projektus. Tā galvenokārt koncentrējas uz konkrētām īstenošanas darbavietām, kā arī uzskata sevi par sākuma atbalstu projektiem, kas ir gatavi piemērošanai un kuriem ir tiešs pozitīvs rezultāts ilgtspējīgai attīstībai. Darbs ir ģeniāls, kā arī ērti reproducējams. Projektu pieprasījums tiek uzsākts katru gadu; projektu pieteikumus var nosūtīt no maija līdz septembrim. Aicinājums iesniegt priekšlikumus 2022.-2023. Projekti papildina ilgtspējīgas izaugsmes mērķu (Iam) īstenošanu, kā arī ņem vērā trīs mērījumus-ekoloģisko pienākumu, sociālo vienveidību un arī ekonomisko sniegumu-līdzvērtīgā, līdzsvarotā un arī integrētā veidā. Projektus var nopelnīt, ievērojot vietas: publisko vai privāto zvaigžņu projekti pašvaldības, kantona vai reģionālā pakāpē, kas koncentrējas uz līdzdalību un ņem vērā arī ilgtspējīgas izaugsmes aspektus.

Ilgtspējīgas Izaugsmes Programma: Latvija

Latvijas ilgtspējīgas izaugsmes programma 2 (2) nodrošina finansējumu soļiem, projektiem, kā arī centieniem, kas papildina klimatneitrālu un videi draudzīgu Berlīni.  finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). Programmas mērķis ir ilgtspējīgi un arī veiksmīgi atbalstīt CO2 emisiju samazināšanu, lai integrētu finanšu izaugsmi, kā arī avotu saglabāšanu. Videi draudzīga infrastruktūra ir paredzēta, lai paātrinātu vides arhitektūras modifikāciju un veicinātu dzīvesveidu un arī vidi Berlīnē. 1. Ieguldījumi, lai uzlabotu enerģijas veiktspēju un atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu uzņēmumos. Kas tiek reklamēts? Ēkas aploksne / tehnoloģija, struktūras administrēšanas tehnoloģija. Ražošanas centri un arī ražošanas procesi. Šķērsgriezuma jauninājumi (piemēram, piedziņas, motori, saspiests gaiss, gaismas, Ventilācija). Siltuma ražošana. Saldēšanas / gaisa kondicionēšanas tehnoloģija.

Ilgtspējīgas Izaugsmes Programma LatvijaNotekūdeņi, kā arī izplūdes gaisa siltuma izmantošana. Materiālu plūsma / resursu veiktspēja. Iekļauts silts un arī jauda (koģenerācija). 2. Ieguldījumi sabiedriskajās iekārtās, kas sastāv no valsts struktūras. Kas tiek reklamēts? Skolas, kā arī dienas aprūpes iestādes, Primārās un arī rajonu vadības ēkas, piemēram, rātsnami, koledžas, Kultūras iestādes, piemēram, kinoteātri, mūzikas zāle, galerijas, Baznīcas, sporta centri, kolekcijas, universitātes, jauniešu centri, Zooloģiskie dārzi, botāniskie dārzi, Piemēram, šādi atvērto tehnoloģiju risinājumi ir kvalificēti finansējumam, lai uzlabotu enerģijas efektivitāti sabiedriskajās organizācijās: Ēkas aploksne / tehnoloģija, ēku administrēšana modernās tehnoloģijas. Šķērsgriezuma tehnoloģijas (piemēram, piedziņas, elektromotori, saspiests gaiss, gaismas, gaisa plūsma). Siltuma ražošana. Saldēšanas / gaisa kondicionēšanas modernās tehnoloģijas. Drenāža, kā arī izplūdes gaisa siltuma pielietojums. Materiālu plūsma / resursu veiktspēja. Integrēta silta un jauda. 3. Vides un arī enerģijas monitoringa sistēmas.

Kas Tiek Reklamēts?

Sākotnējā vides un arī enerģijas uzraudzības sistēmu ieviešana aptuveni pirmajā revīzijā vai sākotnējā kvalifikācijā ir nauda. Tām vajadzētu būt sistēmām, kurām tiek veikta akreditācija vai atzīšana. Tie sastāv no: Vides vadības un arī audita plāns (EMAS). Enerģijas monitorings hullabaloo EN ISO 50001. Piemēram, Eiropas Enerģētikas Gods rajoniem. 4. Ilgstoša metropoles kustība. Kas tiek reklamēts? Tīkla tukšumu slēgšana, kā arī rūpīgi tīkla papildinājumi trošu vagoniņu infrastruktūrai. uzlabota dažādu sabiedriskā transporta sistēmu sasaiste. turklāt sabiedriskā transporta pieaugums bez šķēršļiem. daudz labāk tīklu riteņbraukšanas un arī sabiedrisko transportu. Velosipēdu infrastruktūras uzlabošana. Promo uz modeli balstītu ģeniālu piedziņas sistēmu vai tehnoloģisko rīku testēšanu, kas palielina oglekļa dioksīda un piesārņojuma samazināšanu. 5. Uz lietojumprogrammām orientēta pētniecība un attīstība. Kas tiek reklamēts? Pētījumi par tehnoloģijām-atklāta analīze un arī esošo modernāko inovāciju salīdzinājums. Modelis, pilots un arī prezentācijas darba vietas, lai vairāk attīstītu un izmantotu novatoriskas mūsdienu tehnoloģijas. Esošo principu modernizācija un turpmāka izaugsme, lai garantētu ieguldījumu veicināšanu vides aizsardzībā vai inovatīvu tehnoloģiju izmantošanu klimata aizsardzībā, cik vien iespējams pareizi un ātri. Nāk ar pētījumu un arī uzraudzību par modernajām energoefektivitātes soļiem, kā arī/ vai atjaunojamo resursu izmantošanu. Zemas CO2 emisijas procedūru, kā arī ražošanas tehnoloģiju pieaugums.

Relatīvā inovāciju analīze, izmantojot oglekļa ietekmi uz sagatavotiem valsts finanšu ieguldījumiem Latvijas štatā. Inovatīvas apgaismojuma inovācijas (piemēram, jaunu transportlīdzekļu novietošanas vai ceļu apgaismojuma koncepcijas; gaismas emisiju samazināšana). Integratīvās metodes, lai slēgtu jaudu un arī materiālu ciklus Berlīnē ar mērķi samazināt oglekļa dioksīdu. Energoefektīvas kanalizācijas terapijas rūpnīcas Berlīnē. Zaļo iekārtu attīstības iespējas CO2 samazināšanai (piemēram, jumta seguma sistēma un eksterjera apzaļumošana). Enerģijas uzkrāšanas sistēmu izmantošana un optimizācija sabiedriskajās ēkās un uzņēmumos. CO2-zemas emisijas transporta koncepcijas 6. Apkārtne daba / atmosfēra. Kas tiek reklamēts? Teritorijas videi draudzīgu vietu atjaunošana/ tīklošana. Ģeniālas ūdens pārvaldes izveide zaļajās vietās. Ražošana vai pārprojektēšana visu dabas spēlēt, kā arī darbības vietās. Lietus ūdens apsaimniekošanas soļu sajaukums ar parku stilu. Krastmalas teritoriju renaturācija un tuvs dabas dizains. Videi draudzīgu piestiprināšanas kursu izveide starp esošajām zaļajām vietām. Procedūras lietus uzraudzībai rančo apzaļumošanai. Kabatas Parki.

Kas Tiek ReklamētsFasāžu apzaļumošana un arī Jumtu segumi, videi draudzīgas klases. Unsealing papuves un arī ražošanas zaļo, visu dabas dzīves un arī izklaides jomās, publiskie jumta pagalmi lielpilsētu lauksaimniecībai. 7. Vides piesārņojuma samazināšana. Kas tiek reklamēts? Pārveidojot brauktuves, lai pārliecinātos, ka ir mazāks vietnes satiksmes troksnis. Ceļu telpiskās procedūras, lai veicinātu velosipēdu, gājēju satiksmi, kā arī sabiedrisko transportu. Projektēšanas kursu izveide, kuros tiek pārbaudīta vairāku trokšņu samazināšanas pasākumu mijiedarbība, piemēram. Trokšņa šķērslis. Sabiedriskā transporta skaņas samazināšanas procedūras, piemēram, zema trokšņa līmeņa sliežu sistēmas, zaļā trase.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here