Ieceļošanas Un Uzturēšanās Noteikumi Latvijā

Ieceļošanas Un Uzturēšanās Noteikumi LatvijāValdības priekšlikums ieceļošanas un uzturēšanās noteikumi latvijā Parlamentam par noteikumiem par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem, lai darbotos kā sezonas darbinieki, kā arī par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un mītnes nosacījumiem saistībā ar uzņēmuma iekšējo pārcelšanu un īpašiem attiecīgiem noteikumiem. Priekšlikumā ir ieteikts pieņemt regulu par trešo valstu valstspiederīgo piekļuves nosacījumiem, kā arī trešo valstu valstspiederīgo namu, lai darbotos kā sezonas darbinieki, un likumu par trešo valstu valstspiederīgo piekļuves un mītnes problēmām attiecībā uz pārcelšanu uzņēmuma iekšienē. Tiesību aktos tiktu ieviestas direktīvas par piekļuves problēmām un arī trešo valstu valstspiederīgo namu, lai strādātu kā sezonas darbinieki, un par trešo valstu valstspiederīgo piekļuves nosacījumiem, kā arī par viņu mītni saistībā ar pārcelšanu uzņēmuma iekšienē.

Sezonas Darba likums noteikti piedāvātu problēmas, kas saistītas ar trešo valstu valstspiederīgo piekļuvi sezonas darbam, pieļauj sezonas darbiniekus un sezonas darbinieku tiesības uzturēšanās laikā valstī. Iekšlietu nodošanas likums paredzētu nosacījumus 3. nācijas darbinieku ieiešanai Eiropas Savienībā, atļaujas iekšējai nodošanai un tiesības viņu uzturēšanās laikā tautā. Tiesību akti noteikti paredzētu arī tiesības pāriet no vienas dalībvalsts uz citu Eiropas Savienību, kā arī nosacījumus šādai pārcelšanai. Galvenais piedāvājuma materiāls būtu līdzvērtīga terapija ar Somijas pilsoņiem personām, kuras valstī ir ieguvušas, pamatojoties uz Sezonas Darba likumu un arī iekšējo nodošanas likumu. Lai to panāktu, tiek ierosinātas vairākas izmaiņas Sociālās aizsardzības, kā arī labsajūtas regulējumā, kā arī darba regulējumā. Izmaiņas tiesību aktos par sociālo aizsardzību un veselības aprūpi noteikti paredzētu līdzvērtīgu terapiju sociālās drošības jomā, tomēr tajā pašā laikā noteikti būtu izņēmumi vienlīdzīgai attieksmei, ko pieļauj direktīva. Par ieceļošanas un uzturēšanās noteikumi latvijā trešo valstu valstspiederīgo piekļuves, kā arī mītnes nosacījumiem saistībā ar pārcelšanu uzņēmuma iekšienē (“IKT direktīva”). Sezonas darba direktīvu un IKT direktīvu izpilda attiecīgi līdz 2016.gada 30. septembrim un 2016.

Sezonas darba instrukcija

Sezonas darba instrukcijaSezonas darba direktīvas mērķis ir pārvaldīt īstermiņa sezonas kustības apriti tieši Eiropas Savienībā. Tajā pašā laikā mērķis ir garantēt taisnīgus darba un dzīves apstākļus sezonas darbiniekiem visās dalībvalstīs. Tas ir jāpanāk, nosakot skaidrus un vienlīdzīgus uzņemšanas un arī mājas Noteikumus, kā arī nosakot sezonas darbinieku tiesības. Direktīvas mērķis ir arī sniegt motivāciju,kā arī sistēmas, lai izvairītos no sezonas darbinieku uzturēšanās termiņa pārsniegšanas un uzturēšanās nelikumības. Direktīva attiecas uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kas dzīvo ārpus ES dalībvalstīm, kā arī uz tiem, kas piesakās, lai iekļūtu dalībvalsts teritorijā, lai darbotos kā sezonas darbinieki.

Trešo valstu valstspiederīgie atsaucas uz valstspiederīgajiem, izņemot ES dalībvalstu vai līdzvērtīgu valstu valstspiederīgos, kad runa ir par tiesībām uz darbību. Direktīvā paredzēta atļauja sezonas darbu veikšanai, kas ļauj īpašniekam uzturēties, kā arī strādāt tās dalībvalsts teritorijā, kura atļauju apstiprinājusi. Instrukcija paredz, ka visiem tiem, kas dodas uz dalībnieku valsti sezonas darbam, tiek ieceļošanas un uzturēšanās noteikumi latvijā nodrošināts ieraksts, kas parāda tiesības palikt kā sezonas darbiniekam. Šie dokumenti atšķiras atkarībā no tā, pamatojoties uz kuriem viens ienāk tauta. Pamatojoties uz uzturēšanās periodu, sezonas darba iestāšanās problēmas ir sadalītas 2 kategorijās: saglabā daudz mazāk par 90 dienām un arī saglabā vairāk nekā 90 dienas.

Personai tiek piešķirta Šengenas vīza, ja tā ierodas mazāk nekā 90 dienas, lai sezonāli darbotos no vīzu režīma valsts (regula Nr. 539/2001, kurā uzskaitītas trešās valstis, kuru pilsoņiem, šķērsojot ārējās robežas, jābūt vīzu īpašumā, kā arī tās, kuru pilsoņi ir atbrīvoti no šīs prasības). “Sezonas darbu” uzlīmē vīzas uzraudzības jomā. Persona, kas nāk no bezvīzu Valsts daudz mazāk nekā 90 dienas sezonas darbu tiks atbrīvota ar dokumentu, kas apliecina viņa tiesības darboties un pieejamību citām tiesībām saskaņā ar instrukciju. Personai tiek piešķirta sezonas darba atļauja, ja viņš / viņa ierodas ilgāk par 90 dienām. Atļaujai ir mājas atļaujas kartes izskats, pamatojoties uz likumu 1030/2002, kurā tiek saglabāti pieteikuma iesniedzēja biometriskie identifikatori. Kartes fokusa apgabalā tiek ierakstīts” Sezonas darbs”. Regula ir sadalīta 5 nodaļās: I Vispārīgie noteikumi, II uzņemšanas nosacījumi, III procedūra, kā arī sezonas darba atļauja, IV tiesības, kā arī v nobeiguma noteikumi.

Galvenais variants instrukcijas ieviešanai ir ratiņkrēsla regulēšana

Galvenais variants instrukcijas ieviešanai ir ratiņkrēsla regulēšanaAtļaujas, ko piešķīrusi sākotnējā dalībvalsts, varētu arī atzīt tādēļ kādā citā dalībvalstī, vai arī darbības iespējas varētu būt ierobežotas, ciktāl to pieļauj regula. Optimālais pagaidu mobilitātes periods ir 90 dienas 180 dienu laikā. Ilgums būs tik ilgi, kamēr periods, kurā trešās valsts valstspiederīgais, kas šķērsojis ārējo robežu, pašlaik var brīvi pārvietoties dalībvalstī. Iekļautā kustības vērtība ir saistīta ar tiesībām strādāt citā dalībnieka valstī. Darbība var notikt bez jebkādiem noteikumiem saskaņā ar likumīgu atļauju vai var notikt ar apņemšanos iepriekš brīdināt par jūsu nodomu strādāt papildu dalībnieka valstī. Dažādas citas dalībnieces valsts var arī pieprasīt, lai paziņojums tiktu nosūtīts kopā ar sertifikātu kolekciju, kā arī dokumentiem, kas sastāv no: darba līgumiem, kas atklāj, ka ieceļošanas un uzturēšanās noteikumi latvijā nodarbinātības problēmas atbilst valsts prasībām. Papildu dalībvalsts var apstrīdēt ierosinājumu 20 dienu laikā pēc brīdinājuma. Šajā situācijā indivīdam ir jāstājas uz citu valsti, lai darbotos, vai arī viņam ir jāpamet darbs, kuru viņš faktiski jau ir uzsācis, un jāatstāj valsts teritorija. Iepriekšēja paziņošana varētu būt aizgājuši kopā ar nepieciešamību iesniegt failus, kas uzskaitīti instrukcijā.

Turklāt lietu publikācijas un arī paziņojumi var tikt pieprasīti somu vai zviedru valodā, vai arī faili, kas sastādīti angļu valodā, ko parasti izmanto kā grupas valodu, var tikt apstiprināti. Instrukcijas noteiktie ierobežojumi attiecas tikai uz funkcijām. Direktīvā nav iekļauta iespēja ierobežot to personu darbību, uz kurām attiecas starp dalībvalstīm. Personām, kas apdraud publiskās tiesības, drošību un arī sabiedrības veselību un labsajūtu, tiks noraidīta atļauja uzturēties dalībvalsts teritorijā. Ilgstošas elastības ilgums ir ilgāks par 90 dienām, bet ne ilgāks par atļaujas maksimālo termiņu. Dalībvalsts var apstiprināt ilgstošu pārvietošanos bez jebkādiem noteikumiem, pamatojoties uz atļauju, ko apstiprinājusi sākotnējā dalībvalsts. Dalībvalstis var arī pieprasīt tiesības uz ilgtermiņa ratiņkrēslu, pamatojoties uz atļaujas pieteikumu. Praksē atļaujas problēmas ir tādas pašas kā pirmās valsts problēmas. Tikai nosacījumi, kas saistīti ar nodarbinātību, atšķiras atkarībā no tā, kas tiek novērots katrā dalībnieka valstī. Lēmums par pieteikumu jāpieņem 90 dienu laikā. Izpildot norādījumus, ir svarīgi izvēlēties, vai Somija noteikti apstiprinās elastīgumu ar pirmās valsts atļauju, Kā arī nelabvēlīgas izvēles gadījumā, kura no direktīvā ietvertajām iespējām noteikti tiks prezentēta Somijā. Visi nav obligāti.

I fāze nosaka mērķa komandu, diapazonu, kā arī instrukcijas būtiskos jēdzienus

Direktīvas II fāze attiecas uz uzņemšanas prasībām un nosacījumiem. Šajā posmā ir arī pamatojums licences pieteikuma noraidīšanai, sniegtās licences atsaukšanai un arī tās ieceļošanas un uzturēšanās noteikumi latvijā neatjaunošanai. Tāpat tā paredz sankcijas par direktīvas noteikumu pārkāpumiem, kā arī iespēju noteikt valstu kvotas pārvietojamo darba ņēmēju dažādībai. III fāzē ir procedūras noteikumi. Šis posms sastāv no Noteikumiem par uzturēšanās laiku, procesuālajām garantijām, izdevumiem, kā arī pieteikumu iekšējās pārvietošanas atļaujas saņemšanai, kā arī ilgstošas pārvietošanās licences saņemšanai. Regulas IV nodaļā ir ietverti pasākumi par iekšējo pārņēmēju, kā arī ģimenes locekļu pilsoniskajām brīvībām. Pamata pamatnostādne ir tiesības uz līdzvērtīgu attieksmi ar valsts mēroga dalībvalsts. Ar dažiem izņēmumiem ģimenes atkalapvienošanās notiek saskaņā ar Direktīvu 2003/86 / EK. Direktīvas V nodaļa problēmas ar mobilitāti ES iekšienē. Raksti par mobilitāti ir sadalīti pa labi noteikumos par pagaidu elastību, kas ir mazāka par 90 dienām, un par ilgtermiņa ratiņkrēslu, kas pārsniedz 90 dienas. Šis posms arī sastāv no vienošanās par maksājumiem, kas var tikt uzlikti par ratiņkrēslu noteikumu pārkāpumiem. Direktīvas pēdējā VI posmā ir ietverti pēdējie Noteikumi par statistiku, ziņojums, kas jānosūta Komisijai ik pēc 3 gadiem, kontaktfaktori un arī direktīvas transponēšana.

Kritēriji līdzvērtīgai terapijai Eiropas Savienībā

Saskaņā ar abās regulās noteikto kārtību līdzvērtīga attieksme rada pamatu to personu tiesībām, kuras ir devušās uz Eiropas Savienību. Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 6. pantu Savienība atzīst pilsoniskās brīvības, brīvības, kā arī jēdzienus, kas izklāstīti Savienības būtisko pilsonisko brīvību hartā. Tam ir tāda pati juridiskā vērtība kā līgumam. Eiropas Konvencija par pilsoņu tiesību aizsardzību, kā arī pamatbrīvībām un būtiskām pilsoniskajām brīvībām, kas izriet no dalībvalstu kopīgajām konstitucionālajām tradīcijām, veido Savienības tiesību sastāvdaļu kā vispārīgus principus. Īss Eiropas Savienības ieceļošanas un uzturēšanās noteikumi latvijā Pamattiesību hartas 21. pants aizliedz jebkādu diskrimināciju dzimuma, rases, ādas krāsas, etniskā vai sociālā sākuma, iedzimto īpašību, valodas, reliģiskās pārliecības vai pārliecības, politiskā vai cita veida viedokļa, nacionālās minoritātes parakstīšanas, uzbūves, dzimšanas, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ. Turklāt jebkāda veida diskriminācija sacensību telpās ir ierobežota arī zemāk. Eiropas Konvencijas par pilsoņu tiesībām 14. pantā ir noteikts diskriminācijas aizliegums, kas atbilst hartas 21. rakstam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here